Sự thật thú vị: Động cơ xe Ferrari được chế tạo sao cho sẽ nổ như một đoạn hòa nhạc

Cẩm Mai |

Khả năng phát minh và sáng tạo của con người là vô biên. Có sản phẩm là kết quả sau một quá trình dày công nghiên cứu nhưng cũng có thứ ra đời ngoài ý muốn nhưng lại rất hữu ích.

Chúng ta cùng tìm hiểu những điều đáng kinh ngạc về khả năng sáng tạo của con người.

Sự thật thú vị: Động cơ xe Ferrari được chế tạo sao cho sẽ nổ như một đoạn hòa nhạc - Ảnh 1.
Sự thật thú vị: Động cơ xe Ferrari được chế tạo sao cho sẽ nổ như một đoạn hòa nhạc - Ảnh 2.
Sự thật thú vị: Động cơ xe Ferrari được chế tạo sao cho sẽ nổ như một đoạn hòa nhạc - Ảnh 3.
Sự thật thú vị: Động cơ xe Ferrari được chế tạo sao cho sẽ nổ như một đoạn hòa nhạc - Ảnh 4.
Sự thật thú vị: Động cơ xe Ferrari được chế tạo sao cho sẽ nổ như một đoạn hòa nhạc - Ảnh 5.

Nguồn ảnh: E Baums World