59 cán bộ diện Trung ương quản lý bị thi hành kỷ luật

TRƯỜNG HOÀNG |

Lãnh đạo cấp cao phải gương mẫu để đổi mới sáng tạo, tạo động lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Việc nêu gương bắt đầu từ việc nhỏ nhất…

Ngày 23-11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng theo hình thức trực tuyến tại 74 điểm cầu trên toàn quốc.

Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng chủ trì.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Quốc Vượng đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, liên hệ thực tiễn địa phương, đơn vị mình.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải nhanh chóng xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu các nghị quyết, quy định, kết luận cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân ở địa phương, đơn vị mình.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể phải quyết liệt đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó phải thực hiện ngay Quy định về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương".

Hội nghị giới thiệu nội dung cơ bản 4 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Ông Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ Đảng viên.

Sau 88 năm thành lập Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng, sự phát triển của Đảng có được cơ hội như ngày hôm nay là nhờ có sự đóng góp của Đảng viên qua các thời kỳ, có sự đóng góp của phương thức nêu gương của Đảng viên.

Tuy nhiên, bộ phận không nhỏ Đảng viên, trong đó có Đảng viên giữ vị trí lãnh đạo cấp cao do thiếu tu dưỡng rèn luyện và trước sự chống phá, cám dỗ của kẻ thù đã suy thoái về tư tưởng chính chị, phai nhạt về lý tưởng tự diễn biến tự chuyển hóa, thậm chí có người phản bội lý tưởng của Đảng đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Theo ông Phạm Minh Chính, trong 2 năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 490 tổ chức Đảng và hàng ngàn Đảng viên vi phạm trong đó có một số Đảng viên tham nhũng và cố ý làm trái.

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo ủy ban kiểm tra cùng cấp làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng và đề nghị thi hành kỷ luật nhiều cán bộ Đảng viên cả đương chức và nghỉ hưu trong đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, có , trong đó có 13 ủy viên Trung ương và nguyên ủy viên Trung ương, khai trừ một Ủy viên Bộ Chính trị…

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo cấp cao phải gương mẫu để đổi mới sáng tạo, tạo động lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Việc nêu gương bắt đầu từ việc nhỏ nhất…

theo Người lao động