[Infographic] Quy trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Linh Anh - Văn Kiên |

[Infographic] Quy trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh
[Infographic] Quy trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Dự kiến từ ngày 24 đến 25/10/ 2018, các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 đồng chí giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

theo Tiền Phong