Tháp Eiffel “Made in China” cứu sống thị trấn ma ở Trung Quốc

MYY |

Paris thu nhỏ nằm gọn trong lòng Trung Quốc sẽ khiến bạn phải ngạc nhiên vì giống bản gốc đến 90%.

theo Trí Thức Trẻ