Quốc hội không chấp nhận tố cáo qua điện thoại, thư điện tử

Hoàng Đan |

Với 96,1% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật tố cáo (sửa đổi), trong đó, không mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại.

Tố cáo bằng đơn hoặc trình bày trực tiếp

Sáng ngày 12/6, Quốc hội thông qua Luật tố cáo (sửa đổi), có 469 đại biểu tham gia chiếm 96,30%, có 468 đại biểu tán thành thông qua, chiếm 96,10%, chỉ có 1 đại biểu khộng tán thành.

Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật tố cáo (sửa đổi) trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho hay, đa số ý kiến đề nghị giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành là tố cáo bằng đơn và tố cáo trực tiếp để bảo đảm tính khả thi.

Một số ý kiến đề nghị mở rộng hình thức tố cáo qua thư điện tử, fax, điện thoại, tin nhắn điện thoại…

"Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội, giữ hình thức tố cáo như Luật hiện hành", ông Định nói.

Quốc hội không chấp nhận tố cáo qua điện thoại, thư điện tử - Ảnh 1.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Tố cáo (sửa đổi).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, đối với những thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức thư điện tử, fax, điện thoại…., nếu có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, bằng chứng cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật thì cơ quan tiếp nhận thông tin phải tiến hành việc kiểm tra, thanh tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết, xử lý để không bỏ sót, bỏ lọt các hành vi vi phạm pháp luật. 

Vợ, chồng, cha, mẹ, con đẻ, con nuôi của người tố cáo sẽ được bảo vệ

Liên quan đến bảo vệ người tố cáo, trong quá trình thảo luận, có ý kiến đề nghị giữ đối tượng được bảo vệ như Luật hiện hành.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung đối tượng được bảo vệ là người cung cấp thông tin, người làm chứng, người nắm giữ các tài liệu quan trọng liên quan đến nội dung tố cáo, người trực tiếp xác minh và người giải quyết tố cáo...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật xác định đối tượng được bảo vệ theo hướng làm rõ phạm vi "người thân thích của người tố cáo" trong quy định của Luật hiện hành.

"Quy định này vừa kế thừa Luật hiện hành, vừa bảo đảm tính cụ thể, chặt chẽ của điều luật, đồng thời tập trung nguồn lực cho công tác bảo vệ, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu giải quyết tố cáo. Đối với các đối tượng khác, pháp luật hiện hành vẫn có đủ cơ chế để bảo vệ khi quyền, lợi ích hợp pháp của họ bị xâm phạm", Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật báo cáo.

Theo đó, Luật quy định rõ, bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ bí mật thông tin của người tố cáo; bảo vệ vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo, vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo.

Người tố cáo được bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ.

Khi có căn cứ về việc vị trí công tác, việc làm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người này đang bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại ngay tức khắc hay họ bị trù dập, phân biệt đối xử do việc tố cáo, người giải quyết tố cáo, cơ quan khác có thẩm quyền tự quyết định hoặc theo đề nghị của người tố cáo quyết định việc áp dụng biện pháp bảo vệ cần thiết.

Luật tố cáo (sửa đổi) gồm 9 chương, 67 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Tố cáo đã được thụ lý, đang xem xét và chưa có kết luận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật tố cáo số 03/2011/QH13.