Bầu Đức không đủ tiền để mua cổ phiếu

Pha Lê |

Bầu Đức không đủ tiền để mua cổ phiếu
Bầu Đức không đủ tiền để mua cổ phiếu

Bầu Đức mới mua vào được gần 1/4 số cổ phiếu đã đăng ký trước đó.

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) do ông Đoàn Nguyên Đức - bầu Đức làm Chủ tịch mới đây đã có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Theo đó, bầu Đức đã mua thành công 4.795.000 cổ phiếu HAG trong tổng số 20 triệu cổ phiếu đã đăng ký mua vào trước đó. Thời gian thực hiện giao dịch này từ 8/5 - 6/6/2018 theo hình thức khớp lệnh quan sàn.

Số cổ phiếu bầu Đức đã mua thành công đạt khoảng gần 1/4 số cổ phiếu đã đăng ký. Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký là chưa thu xếp kịp tài chính.

Trong giai đoạn ông Đức tiến hành mua cổ phiếu, HAG giao dịch quanh mức 4.970 đồng mỗi cổ phiếu. Như vậy, để mua được số cổ phiếu trên, bầu Đức đã chi ra khoảng gần 24 tỷ đồng.

Trước khi giao dịch, ông Đoàn Nguyên Đức sở hữu gần 325 triệu cổ phiếu HAG (35,02% vốn điều lệ công ty). Hiện tỷ lệ này tăng lên 329,56 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ nắm giữ 35,53%.

theo Nhịp sống kinh tế