Bóng đá Việt: Cần lắm những bầu Đức, bầu Trường

09:34 GMT+7 - Thứ sáu, 18.04.2014

Bóng đá Việt: Cần lắm những bầu Đức, bầu Trường

Tiêu cực, cá độ trong bóng đá nước ta không là chuyện mới. Chỉ có điều mới là ngày nào người ta ra sức bưng bít, ém nhẹm thì bây giờ Bầu Trường dũng cảm đưa ra ánh sáng.

Xem thêm