Chân trời mới của bầu Đức: Đi chăn bò

09:49 GMT+7 - Thứ tư, 23.04.2014

Chân trời mới của bầu Đức: Đi chăn bò

Rời bỏ đầu tư BĐS, chuyển khu vực hoạt động trọng tâm sang Lào, Campuchia hay Myanmar, bầu Đức đã tự mở ra chân trời mới với rất nhiều sự hứng khởi và hy vọng.

Xem thêm