Với 700 triệu đồng sẽ mua được nhà cỡ nào ở Hà Nội và Sài Gòn?

Hoàng Đan - Mạnh Quân |

Với 700 triệu đồng sẽ mua được nhà cỡ nào ở Hà Nội và Sài Gòn?
Với 700 triệu đồng sẽ mua được nhà cỡ nào ở Hà Nội và Sài Gòn?

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế sở hữu với người có nhà, đất giá trị từ 700 triệu đồng trở lên. Với 700 triệu đồng đó sẽ mua được nhà cỡ nào ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh?

theo Trí Thức Trẻ