Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Viết Dũng - Chí Hữu |

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải
Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Từ sáng sớm 21/3, nhiều đại diện các lãnh sự quán và hàng nghìn người dân đã đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM).

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, đại diện lãnh sự quán các nước tại TP HCM và người dân đã đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong ngày thứ 2 Quốc tang.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 2.

Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản đến từ rất sớm.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 3.

Tổng lãnh sự quán Pháp.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 4.

Tổng lãnh sự quán Thái Lan.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 5.

Tổng lãnh sự quán Úc.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 6.

Tổng lãnh sự quán Cuba.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 7.

Tổng lãnh sự quán Trung Quốc.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 8.

Tổng Lãnh sự quán Thụy Sỹ.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 9.

Tổng lãnh sự quán Hà Lan.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 10.

Tổng lãnh sự quán Lào.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 11.

Tổng lãnh sự quán Campuchia.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 12.

Tổng lãnh sự quán Indonesia.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 13.

Tổng lãnh sự quán Malaysia.

Nhiều đoàn ngoại giao đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải - Ảnh 14.

Nhiều đoàn lãnh đạo đến viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Hội trường Thống Nhất.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương cố Thủ tướng Phan Văn Khải