[Từ Moskva] Vì sao nhiều cử tri Nga chọn bỏ phiếu cho ông Putin?

Sỹ Bằng - Hằng Hoàng - Hà Linh |

[Từ Moskva] Vì sao nhiều cử tri Nga chọn bỏ phiếu cho ông Putin?
[Từ Moskva] Vì sao nhiều cử tri Nga chọn bỏ phiếu cho ông Putin?

Dù nhiều đường phố vắng lặng, nhưng tại các điểm bỏ phiếu ở thủ đô Moskva không khí khá tấp nập. Nhiều cử tri đã chia sẻ về lựa chọn của mình về tổng thống tiếp theo của Nga.

Nhiều cử tri bỏ phiếu cho ông Putin trong ngày bầu cử tổng thống Nga 18/3/2018