Mô phỏng sự đáng sợ của động đất từ 4 đến 9 độ richter

Cẩm Mai |

Kênh In Weather trên Youtube đá dựng mô phỏng rung lắc trong động đất từ 4 đến 9 độ richter với đồ đạc trong nhà.

Tình huống giả lập tâm chấn động đất cách nhà 48km. Các bạn xem video sau đây sẽ thấy khi xảy ra từ 4 đến 9 độ richter, đồ đạc trong nhà rung lắc và đổ vỡ thế nào.

Mô phỏng sự rung lắc của động đất từ 4 đến 9 độ richter.

Nguồn video và ảnh: In Weather