Người nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo nói gì về đề xuất loại tác phẩm này khỏi SGK?

Dựng video: Luyên NT |

Người nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo nói gì về đề xuất loại tác phẩm này khỏi SGK?
Người nổi tiếng với vai diễn Chí Phèo nói gì về đề xuất loại tác phẩm này khỏi SGK?
Ảnh động cắt từ phim Làng Vũ Đại ngày ấy

Người đóng vai Chí Phèo trong bộ phim điện ảnh “Làng Vũ Đại ngày ấy” là NSƯT Bùi Cường.

NSƯT Bùi Cường nói về đề xuất loại Chí Phèo khỏi sách giáo khoa

(Mutex có sử dụng Tư liệu phim Làng Vũ Đại ngày ấy và thông tin trên báo Lao động/Dân trí)

theo Thời đại