Ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức vụ cuối cùng, HĐND Đà Nẵng chưa có Chủ tịch mới

Đình Thức |

Ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND, chức vụ cuối cùng sau khi bị kỷ luật, với 100 % số phiếu thông qua tại kỳ họp bất thường HĐND TP Đà Nẵng.

Ngày 24/11, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND, đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Việc tiến hành bỏ phiếu được thực hiện bằng hình thức công khai.

Theo đó, 48/48 đại biểu có mặt tại kỳ họp đã đồng ý bãi nhiệm chức Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Đoàn Xuân Hiếu, Chánh văn phòng HĐND TP Đà Nẵng, sau đó đã thông qua kết quả bỏ phiếu.

Như vậy, ông Nguyễn Xuân Anh đã bị bãi nhiệm chức vụ cuối cùng còn đảm nhiệm sau khi bị kỷ luật cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức vụ cuối cùng, HĐND Đà Nẵng chưa có Chủ tịch mới - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Anh

Ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng - người điều hành kỳ họp, đã phát biểu bế mạc kỳ họp mà không tiến hành bầu Chủ tịch HĐND mới. Ông Trung cho biết, nhiệm vụ cuối năm của HĐND Đà Nẵng rất nặng nề. Ông Trung đề nghị các đại biểu tập trung chuẩn bị các nội dung, tờ trình sẽ thông qua tại kỳ họp cuối năm.

Trước đó, tại các hoạt động của HĐND TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh với cương vị Chủ tịch nhưng đều xin vắng mặt. Người điều hành thay thế ông Nguyễn Xuân Anh là ông Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh bị Ban Chấp hành Trung ương Đảnh cách chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng do có nhiều sai phạm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định trên cương vị người đứng đầu cấp uỷ thành phố, ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành uỷ.

Cá nhân ông Nguyễn Xuân Anh đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Những vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Xuân Anh là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bỏ phiếm bãi nhiệm ông Nguyễn Xuân Anh