TP Hồ Chí Minh bỏ hẳn điều kiện hộ khẩu khi tuyển công chức, viên chức

Hoàng Tuyết |

TP Hồ Chí Minh bỏ hẳn điều kiện hộ khẩu khi tuyển công chức, viên chức
TP Hồ Chí Minh bỏ hẳn điều kiện hộ khẩu khi tuyển công chức, viên chức
TP Hồ Chí Minh bỏ điều kiện "phải có hộ khẩu tại TP Hồ Chí Minh" khi tuyển công chức, viên chức.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản quyết định bãi bỏ một số quy định trong tuyển dụng viên chức, công chức tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ông Lê Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh, cho biết điểm nổi bật của văn bản này là UBND TP Hồ Chí Minh đã bãi bỏ điều kiện “có hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh” khi tuyển dụng công chức.

Đây là một hướng mở, giúp các ứng viên có điều kiện ngang nhau khi thi tuyển vào công chức, viên chức tại TP Hồ Chí Minh; đồng thời cũng thể hiện thành phố đã chấp hành đúng quy định của pháp luật, không bị "mang tiếng" vi phạm pháp luật, xé rào…

Bên cạnh đó, từ ngày 1/11, TP Hồ Chí Minh cũng đã bỏ yêu cầu “bản sao hộ khẩu thường trú” trong hồ sơ dự tuyển viên chức.

Người lao động không có học hàm giáo sư, phó giáo sư, bằng tiến sĩ, thạc sĩ hay tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc vẫn có thể ứng tuyển nếu đáp ứng đủ tiêu chí đơn vị tuyển dụng đưa ra.

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã giao Chánh văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh cùng các Sở, ban ngành liên quan, các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định trên.

Link gốc

theo Báo tin tức