Quảng Ngãi cho phép nhận chìm 62.000 m3 bùn thải xuống biển

TRẦN HÓA |

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa cho phép Tổng Công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc nhận chìm 62.000 m3 chất thải thu được từ hoạt động nạo vét duy tu luồng hàng hải Sa Kỳ xuống biển.

Giấy phép nhận chìm ở biển được ban hành ngày 27.10.2017 do ông Đặng Văn Minh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký - nêu rõ, cho phép Tổng Cty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc được nhấn chìm vật chất ở biển, thuộc xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Khối lượng vật, chất được phép nhận chìm là 62.000 m3, bao gồm 8,8% là bùn và 91,2% là cát, sạn sỏi, đá phong hóa, vỏ sò, thu được từ hoạt động duy tu nạo vét luồng hàng hải Sa Kỳ năm 2017.

Khu vực biển sử dụng để nhận chìm có diện tích là 4,97ha, độ sâu lớn nhất âm 24,19 m.

Phương tiện nhận chìm là 2 tàu hút bụng tự hành, 6 xà lan chuyên dụng vận chuyển vật liệu nạo vét; nhận chìm theo hình thức mở đáy xả. Thời gian nhận chìm từ tháng 10.2017 đến tháng 3. 2018.

UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Tổng Cty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc phải thực hiện đúng, đầy đủ các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động nạo vét theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Vật, chất được phép nhận chìm không chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải nguy hại vượt quy chuẩn an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Tổng Cty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc phải nhận chìm vật chất đúng vị trí, khối lượng, thành phần vật chất nhận chìm và một số quy định liên quan trong giấy phép được cấp.

Không gây ảnh hưởng đến môi trường biển, hệ sinh thái xung quanh khu vực.

theo Lao Động