Ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông

Thủy Thu - Luyên NT |

Ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông
Ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông
Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh, sáng 24/10/2017 (Ảnh: AP)

"Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới' đã được ghi vào Điều lệ đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của đảng này.

Ông Tập Cận Bình trở thành lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc từ sau Mao Trạch Đông