Diva Thanh Lam nhận xét về nghệ sĩ trẻ: Người im lặng, người tuyên bố “cạch mặt”

Gia Linh - Luyên NT |

Diva Thanh Lam nhận xét về nghệ sĩ trẻ: Người im lặng, người tuyên bố “cạch mặt”
Diva Thanh Lam nhận xét về nghệ sĩ trẻ: Người im lặng, người tuyên bố “cạch mặt”

Mỗi lần chia sẻ suy nghĩ về ca sĩ đàn em, Thanh Lam lại phải đối diện với hàng loạt những lời chỉ trích không hay.

Diva Thanh Lam nhận xét về nghệ sĩ trẻ: Người im lặng, người tuyên bố “cạch mặt”.

theo Trí Thức Trẻ