8 dấu hiệu của người giả vờ tốt bạn nên chú ý

Lâm Anh |

8 dấu hiệu của người giả vờ tốt bạn nên chú ý
8 dấu hiệu của người giả vờ tốt bạn nên chú ý

Người chân thành luôn giữ lời hứa, người giả vờ hứa rất nhanh nhưng hiếm khi giữ lời, có những người tốt với bạn thực lòng nhưng cũng có người chỉ tốt mỗi khi cần lợi dụng bạn.

8 dấu hiệu của người giả bộ tử tế bạn nên chú ý.


download app