11 quy tắc đối đãi với bản thân, không ít người trong chúng ta luôn quên

Lâm Anh |

Gồng mình chịu đựng những điều chướng tai gai mắt xung quanh hay cố gắng làm vừa lòng mọi người... không phải là những điều chúng ta nên đối xử với bản thân mình.

11 quy tắc chăm sóc bản thân