Chúng ta không tự nhiên gặp nhau trong đời, mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do riêng!

Lâm Anh |

Mỗi người chúng ta gặp trong đời đều để lại những dấu ấn riêng, có người nhanh chóng bỏ đi, có người ở lại với chúng ta mãi mãi... nhưng cuộc gặp gỡ nào cũng đều có lý do của nó.

Chúng ta không tự nhiên gặp nhau, mọi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó