Lực lượng vũ trang không được kinh doanh tài sản công

TRỌNG PHÚ |

Luật cấm sử dụng ô tô tặng không đúng mục đích, vượt quá tiêu chuẩn.

Sáng 21-6, Quốc hội đã bấm nút thông qua Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018.

Luật này có nhiều quy định liên quan đến chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Theo đó, tài sản công ở các đơn vị này được phân hai nhóm là đặc biệt và chuyên dùng.

Tài sản đặc biệt gồm vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đặc biệt; phương tiện đặc chủng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ; công trình chiến đấu, công trình phòng thủ chiến lược.

Tài sản chuyên dùng là đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất thuộc doanh trại, trụ sở đóng quân, kho tàng, học viện, trường đào tạo nghiệp vụ quốc phòng, an ninh, trường bắn, thao trường, bãi tập, cơ sở giam giữ của lực lượng vũ trang nhân dân...

Điều 65 của luật này quy định: “Không được sử dụng tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết và hình thức kinh doanh khác”.

Luật cũng cấm sử dụng ô tô và các tài sản công khác do các tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, chế độ, vượt tiêu chuẩn, định mức.

Cấm sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không phù hợp với mục đích sử dụng của tài sản. Đồng thời cấm chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép tài sản công.

theo Pháp luật TPHCM