Nhận kết quả bài thi không tốt của con, cách ứng xử của người mẹ khiến ta phải nể!

Lâm Anh |

Nhận kết quả bài thi không tốt của con, cách ứng xử của người mẹ khiến ta phải nể!
Nhận kết quả bài thi không tốt của con, cách ứng xử của người mẹ khiến ta phải nể!

Bạn sẽ ứng xử thế nào khi nhận được kết quả bài thì không tốt từ con? Nếu hành động khác với người mẹ này, có lẽ bạn nên xem lại.

Điểm số không phải là tất cả, tinh thần của con cái mới là điều quan trọng

theo Trí Thức Trẻ