Chính phủ vay nợ gần 2,7 tỷ USD trong 3 tháng đầu năm

Hòa Lộc |

Riêng nợ nước ngoài, trong 3 tháng đầu năm, Chính phủ đã ký kết 4 Hiệp định vay với tổng trị giá 203,24 triệu USD tương đương 4.487 tỷ đồng.

Báo cáo về công tác tài chính đối ngoại và quản lý nợ công tại buổi họp báo thường kỳ quý 1/2017 diễn ra chiều nay 10/4, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 3/2017, Chính phủ không ký kết thêm Hiệp định vay nước ngoài. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2017 đã ký kết 4 Hiệp định vay với tổng trị giá 203,24 triệu USD tương đương 4.487 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2017 khá thuận lợi, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán. Đến hết ngày 31/3/2017, đã phát hành được 56.497 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bằng 30,8% kế hoạch năm 2017 (kế hoạch huy động năm 2017 là 183.300 tỷ đồng).

Như vậy, tính chung cả vay nợ nước ngoài và huy động qua trái phiếu (quy đổi ra USD), trong 3 tháng đầu năm 2017, Chính phủ đã vay thêm khoảng 70.000 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 2,7 tỷ USD.

Về công tác giải ngân, đại diện Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 3 tổng trị giá vốn vay ODA, ưu đãi đã giải ngân đạt 5.234 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 27/3/2017, tổng trị giá giải ngân ước đạt 11.008 tỷ đồng.

Về công tác trả nợ nước ngoài, trong tháng 3/2017, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 19.199 tỷ đồng. Lũy kế đến 27/3/2017 tổng giá trị chi trả nợ là 73.743 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước là 61.773 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 11.970 tỷ đồng.

theo Doanh nghiệp VN