Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tổ chức thành công ban bay mẫu

Lê Hữu Lệ |

Ngày 21/3, Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) đã tổ chức thành công ban bay mẫu. Dự, chỉ đạo, theo dõi ban bay có lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372; đại biểu các trung đoàn trong toàn Sư đoàn tới học tập, rút kinh nghiệm.

Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tổ chức thành công ban bay mẫu - Ảnh 1.

Chỉ huy bay giao nhiệm vụ cho các thành phần trước khi thực hành bay chính thức.

Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tổ chức thành công ban bay mẫu - Ảnh 2.

Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tổ chức thành công ban bay mẫu - Ảnh 3.

Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tổ chức thành công ban bay mẫu - Ảnh 4.

Phi đội và các ngành giao nhiệm vụ trước khi bay.

Ban bay mẫu của Trung đoàn 930 tập trung trên các nội dung: Thực hành các khâu, các bước của các ngành trong ban bay huấn luyện theo đúng điều lệnh, điều lệ, quy trình trong 3 giai đoạn bay. Do làm tốt công tác chuẩn bị, Trung đoàn 930 đã tổ chức thực hiện ban bay với 7/7 lần chuyến, đạt 100% kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) tổ chức thành công ban bay mẫu - Ảnh 5.

Máy bay sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.

Thành công của ban bay mẫu đã khẳng định trình độ, khả năng huấn luyện của Trung đoàn 930, làm cơ sở để Sư đoàn 372 thống nhất các nội dung, quy trình, tổ chức huấn luyện bài bản cho các trung đoàn không quân;

Đồng thời góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, bảo đảm an toàn bay và sẵn sàng chiến đấu năm 2017.

theo Báo Phòng không - Không quân