Lưu lạc Trung Quốc 17 năm sau một cái tát của cha

Đức Nguyên - Phạm Hòa |

Trong một lần nóng giận, người cha lỡ tay tát khiến con gái mới lớn giận dỗi bỏ nhà đi biệt tích. 17 năm sau, ông đoàn tụ con nhờ tấm hình đăng trên facebook.