Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân: Hoàn thành 133 ban bay đảm bảo an toàn

Duy Khánh |

Năm 2016, Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân đã hoàn thành 133 ban bay ngày và 19 ban bay đêm đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân: Hoàn thành 133 ban bay đảm bảo an toàn - Ảnh 1.

Nhân viên tuần thám biển thuộc Phi đội DHC-6 tác nghiệp trong giờ huấn luyện

Theo đó, để đảm bảo an toàn trong huấn luyện, trong từng ban bay, Lữ đoàn 954 đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ về quản lý bay. 

Trước mỗi chuyến bay huấn luyện hoặc bay nhiệm vụ, từng biên đội, phi đội đều phải xây dựng kế hoạch bay cụ thể, kế hoạch đảm bảo an toàn trên cơ sở đánh giá chính xác tình hình khí tượng, trình độ phi công, tổ bay và nhiệm vụ được giao.

Trong năm, toàn Lữ đoàn duy trì nghiêm nền nếp trong 3 giai đoạn (trước, trong, sau) bay, đặc biệt là trong chế độ giảng bình bay phải chỉ rõ những sai, khuyết điểm (nếu có) của từng ngành, từng cá nhân và có biện pháp khắc phục, sữa chữa cụ thể, kịp thời, tránh lặp lại.

Lữ đoàn 954 Không quân Hải quân: Hoàn thành 133 ban bay đảm bảo an toàn - Ảnh 2.

Biên đội trực thăng Ka-28 huấn luyện bay treo

Đối với cơ quan Hậu cần của Lữ đoàn phải quan tâm, chăm sóc, quản lý sức khoẻ của các thành phần bay, có biện pháp kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiên quyết dừng bay đối với những phi công (tổ bay) không đảm bảo sức khoẻ. 

Cơ quan Chính trị theo dõi chặt chẽ các diễn biến tâm lý, tư tưởng của các thành viên liên quan đến tổ chức, chuẩn bị và thực hành bay. Đây là cơ sở quan trọng đểm Lữ đoàn tiếp tục triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2017.

theo Báo Hải quân Việt Nam