Đại gia Đặng Thành Tâm sắp chi ra hơn 19 tỷ đồng?

Pha Lê |

Nếu giao dịch thành công, tính theo thị giá hôm nay thì đại gia Đặng Thành Tâm phải chi ra hơn 19 tỷ đồng.

Mới đây, Tổng công ty cổ phần Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) do đại gia Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã trình lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Đặng Thành Tâm đã đăng ký mua vào 1.332.600 cổ phiếu KBC, thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ ngày 14/12/2016 - 12/1/2017 nhằm mục đích đầu tư.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Tâm nắm giữ 73.917.400 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 15,74%. Nếu giao dịch thành công, ông Tâm sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của mình tại KBC là 16,02%, tương đương 75.250.000 cổ phiếu.

Tính theo thị giá, sáng nay, KBC đang giao dịch ở mức 14.400 đồng/cổ phiếu. Vậy để gom được số cổ phiếu này theo giá sáng nay, ông Tâm phải bỏ ra hơn 19 tỷ đồng.

Trước đó, từ ngày 16/11 đến 8/12, ông Tâm có đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu KBC nhưng chỉ mua được hơn 3,66 triệu cổ phiếu do không đủ thời gian để mua đủ số lượng cổ phiếu với mức giá như kỳ vọng.

Hiện tại, ông Đặng Thành Tâm vẫn đang là cổ đông lớn nhất của KBC với tỷ lệ sở hữu 15,74%.