Dự án thép Cà Ná được đưa vào quy hoạch ngành thép?

Dự án thép Cà Ná được đưa vào quy hoạch ngành thép?
Dự án thép Cà Ná được đưa vào quy hoạch ngành thép?
Siêu dự án thép Cà Ná có tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD

Dự án thép của Tập đoàn Hoa Sen gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua đã được Bộ Công thương đưa vào danh sách dự kiến các dự án nằm trong quy hoạch ngành đến năm 2025 định hướng đến năm 2035.

Thông tin này đã được Bộ Công thương đưa ra trong dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

Tại danh mục dự kiến các dự án trong quy hoạch ngành thép Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2035. Nếu quyết định trên được thông qua, dự án thép Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen sẽ được triển khai tại Ninh Thuận.

Cũng theo dự thảo này, dự án thép Cà Ná sẽ được đầu tư thành 5 giai đoạn. Trong khi chưa xác định được thời điểm triển khai giai đoạn 1, giai đoạn 2 sẽ được thực hiện từ năm 2022, giai đoạn 3 từ năm 2025, giai đoạn 4 từ năm 2028 và giai đoạn 5 là từ 2031.

Trước đó, Bộ Công thương đã từng đưa dự án thép Cà Ná vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn 2020 xét đến 2025. Chính điều này đã gây nhiều tranh cãi xung quanh việc có hay không Việt Nam đang đánh đổi môi trường để chọn những dự án thép.

Thậm chí, trong phiên chất vấn của Quốc hội khóa XIV vừa qua, nhiều đại biểu đã đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh xung quanh dự án này.

Tư lệnh ngành công thương đã khẳng định: Việt Nam không đánh đổi môi trường để lấy các dự án công nghiệp bằng mọi giá, không có chuyện dự án thép đánh đổi môi trường và không có lợi ích nhóm trong việc bổ sung quy hoạch dự án.

Được biết, trong giai đoạn 2008 - 2009, dự án thép Cà Ná không được tiếp tục thực hiện do năng lực tài chính của chủ đầu tư gặp vấn đề sau khủng hoảng tài chính và được đưa ra khỏi quy hoạch.

Cuối năm 2015, dự án tiếp tục được nghiên cứu và Tập đoàn Tôn Hoa Sen đã đề xuất đưa dự án vào quy hoạch thép mới đồng thời đề nghị xin chủ trương đầu tư để thực hiện dự án.

theo Kinh tế đô thị