Cách chức TBT, thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong

Hoàng Đan |

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo được cấp cho ông Nguyễn Như Phong, nguyên Tổng Biên tập báo Năng lượng mới.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa có quyết định số 1701/QĐ-BTTTT thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong tại báo Năng lượng mới vì ông Nguyễn Như Phong đã bị cơ quan chủ quan xử lý kỷ luật cách chức Tổng Biên tập của tờ báo.

Báo Năng lượng mới có trách nhiệm thu hồi thẻ của ông Nguyễn Như Phong và nộp về Cục Báo chí (Bộ TT&TT).

Cách chức TBT, thu hồi thẻ nhà báo của ông Nguyễn Như Phong - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Như Phong. Ảnh: Infonet

Đồng thời, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cũng ký quyết định số 1702/QĐ-BTTT đình chỉ xuất bản 3 tháng đối với báo điện tử Petrotimes vì báo đã để xảy ra sai phạm trong hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm đình chỉ hoạt động.

Sau khi hết hạn đình bản tạm thời, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản theo quy định của pháp luật về báo chí.