2 công ty của bầu Đức tiếp tục bị nhắc nhở việc công bố thông tin

Lạc Nhạn |

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM ra công văn nhắc nhở lần 2 đối với 2 công ty là Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG) về việc chậm công bố Báo cáo tài chính quý II/2016

Trước đó, ngày 2/8, HOSE đã có công văn nhắc nhở lần 1 đối với 2 công ty trên về chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính quý II/2016 (riêng và hợp nhất). Tuy nhiên đến hết ngày 19/8, HOSE vẫn chưa nhận được Báo cáo trên từ 2 HNG và HAG.

Ngày hôm nay, 23/8, cả HAG và HNG đều sẽ chốt danh cổ đông để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. Theo đó, HNG dự kiến sẽ được tổ chức ngày 12/9, tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, số 1 Phù Đổng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cùng với địa điểm trên, vào ngày 15/9, HAG cũng sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2016.

theo Đầu tư chứng khoán