Họ kỳ vọng gì ở những tân lãnh đạo này?

Hoàng Đan - Mạnh Quân - Nguyên Vũ |

Nhiều ĐBQH đã chia sẻ về ấn tượng và kỳ vọng của mình với những thành viên mới được Quốc hội bầu.