Những kỳ vọng vào Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong năm 2016

Hoàng Đan - Mạnh Quân |

Những kỳ vọng vào Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong năm 2016
Những kỳ vọng vào Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong năm 2016
Từ trái qua: Ông Vũ Mão, ông Dương Trung Quốc, tướng Lương, ông Phan Đăng Long

Rất nhiều những kỳ vọng, lời nhắn, gửi gắm đã được các cựu quan chức, tướng lĩnh, người dân gửi đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong năm mới 2016.