INFOGRAPHIC: Người Việt ra đường cần nhìn con số này

Mạnh Quân - Bảo Bình |

Mỗi ngày tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 25 người và khiến 70 người lành lặn, khỏe mạnh rơi vào tình cảnh tàn phế suốt đời.