Giáo hội Phật giáo VN có Quyền Chủ tịch Hội đồng trị sự mới

Hoàng Đan |

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, nguyên Phó Chủ tịch HĐTS vừa được suy cử giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Sáng ngày 11/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội nghị mở rộng Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam với mục đích suy cử bổ sung các chức danh đã bị khuyết, đồng thời kiện toàn, củng cố nhân sự cho hết nhiệm kỳ, đến Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (2017).

Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như lãnh đạo nhiều cơ quan ban ngành của Trung ương đã tham dự.

Tại Hội nghị Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT TƯ GHPG VN đã báo cáo về việc khuyết vị chức danh Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII.

Đồng thời  Ban Thư ký trình cũng trình bày báo cáo về việc hoán chuyển, bổ sung một số chức danh trong Ban Thường trực Hội đồng Trị sự theo thông báo số 07 của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh ngày 26/7/2014.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Quyền Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Quyền Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị đã nhất trí suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN đảm nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).

Đồng thời, suy cử Hòa thượng Thích Thiện Pháp, nguyên Phó Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).  Suy cử Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Thượng tọa Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Thanh Quyết đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Cùng với đó, Hội nghị nhất trí suy cử Thượng tọa Thích Đức Thiện đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Thiện Thống, Thượng tọa Thích Thanh Điện đảm nhận chức vụ Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, kiêm Chánh Văn phòng 1, Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

Trước đó, do niên cao, nạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, đệ nhất Phó Pháp chủ, Chủ tịch HĐTS Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã viên tịch vào ngày 28/3/2014.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, sinh năm 1950. Quê ở xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Năm 1957, Hòa thượng được duyên lành quy y Tam Bảo. Đến năm 1960, 10 tuổi, Hòa thượng được xuất gia tại chùa Phước Tường, bổn sư là HT.Thích Thiện Từ.

Hòa thượng từng đảm nhiệm chức vụ thư ký Ban Tăng sự từ nhiệm kỳ II của Giáo hội và tiếp tục ở chức vụ hành chính cao hơn trong nhiệm kỳ III.

Trong nhiệm kỳ IV, V, Hòa thượng giữ nhiệm vụ Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng II, Trung ương GHPGVN.

Trong nhiệm kỳ VI, VII, Hòa thương giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS.