Ban Nội chính trung ương hướng dẫn chống tham nhũng

Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh chủ trì hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng khu vực phía Bắc.

Sáng nay 22/8 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng khu vực phía Bắc. Ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính trung ương, chủ trì hội nghị.

Đến nay, cơ bản các địa phương trong toàn quốc đã ra quyết định thành lập, bổ nhiệm lãnh đạo các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy theo đúng quy định của Trung ương. Đây là hội nghị tập huấn nghiệp vụ đầu tiên do Ban Nội chính trung ương tổ chức, kể từ khi các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy được tái lập theo tinh thần Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa 11 và các Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

	Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh chủ trì hội nghị.

Mục đích của hội nghị lần này nhằm thống nhất nhận thức và phương pháp, cách thức thực hiện nhiệm vụ của các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy, trao đổi kinh nghiệm và bàn biện pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của Ban Nội chính trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy được giao hết sức khó khăn, phức tạp; đòi hỏi người cán bộ không những phải tinh thông về nghiệp vụ, có bản lĩnh vững vàng, quyết tâm cao, mà còn phải có phương pháp công tác, cách thức tổ chức thực hiện phù hợp, thường xuyên học tập trao đổi, tích lũy kinh nghiệm.

Hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ lần này sẽ giúp bổ sung kiến thức, phương pháp công tác hữu ích về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng để các thành viên làm công tác nội chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Sau hội nghị này, hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng khu vực phía Nam sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào ngày 29/8.

 

theo VOV