Cấp chứng chỉ an toàn giao thông cho học sinh

Đây là một nội dung trong chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học giai đoạn 2013 - 2018 giữa Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD-ĐT vừa được ký kết.

Theo nội dung này, Ủy ban an toàn giao thông quốc Quốc gia sẽ chủ trì tổ chức thí điểm các lớp phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh lớp 12 và cấp chứng chỉ của Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho học sinh khi hoàn thành khóa học.

Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng lộ trình đưa chứng chỉ về ATGT trở thành một trong các chứng nhận đủ tiêu chuẩn và cho phép miễn thi phần lý thuyết khi dự thi để nhận giấy phép lái xe mô tô. Trước mắt, nội dung tương tự như với chương trình đào tạo môn lý thuyết trong chương trình học để thi giấy phép lái xe hạng A1.

Mục tiêu của nội dung này nhằm cung cấp kiến thức về an toàn giao thông thông qua các nội dung giảng dạy Luật Giao thông đường bộ và tạo động lực cho học sinh khi tham gia môn học.

 

theo Dân Việt