Những lời tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sổ tang

VD-CH |

Ghi sổ tang trong lễ viếng cố Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: "Đồng chí mất đi là sự tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta...".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải - anh Sáu Khải, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội khoá VIII, IX, X, XI - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đã cống hiến trọn đời mình, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác.

Đồng chí mất đi là sự tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với tất cả chúng ta.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí.

Xin vĩnh biệt anh Sáu Khải.

Xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất".

Những lời tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sổ tang - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa V, VI, VII, VIII, IX; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VII, VIII, IX; Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khóa VIII; nguyên Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X, XI.

Nhà lãnh đạo đức độ tài năng, người con ưu tú của quê hương Củ Chi đất thép anh hùng, đã suốt đời phấn đấu, hy sinh, có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và nhiều Huân, Huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Học tập và noi gương đồng chí, chúng tôi nguyện đem hết công sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt anh Sáu Khải kính mến và xin gửi tới gia đình anh Sáu lời chia buồn sâu sắc, niềm tiếc thương vô hạn trước nỗi đau thương không gì bù đắp được.

Cầu mong Anh Sáu yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng".

Những lời tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sổ tang - Ảnh 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Phan Văn Khải - anh Sáu Khải kính mến. Anh là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, là người đứng đầu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam từ năm 1997-2006, giai đoạn quan trọng trong quá trình đổi mới và hội nhập của đất nước. 

Anh là người luôn tận tụy, liêm chính, chí công vô tư, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, luôn quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân và chú trọng lãnh đạo đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

 Anh mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong chúng ta về tấm gương một nhà lãnh đạo tận tâm, tận lực, vì dân, vì nước, người đảng viên Cộng sản kiên trung, người đồng chí, người anh luôn gần gũi, khiêm tốn, bình dị, chân tình và luôn quan tâm đến anh em, đồng chí. 

Thay mặt Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Anh Sáu và xin gửi tới gia đình Anh lời chia buồn sâu sắc nhất".

Những lời tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sổ tang - Ảnh 5.

Ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết: "Vĩnh biệt anh Sáu Khải, người anh quý mến thân thương. Xin kính cẩn, nghiêng mình trước vong linh anh, thắp nén hương thơm tiễn đưa anh về nơi yên nghỉ ngàn thu".

Những lời tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sổ tang - Ảnh 6.

Ông Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: "Vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải - bác Sáu Khải kính mến, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ. Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Người Đảng viên Cộng sản kiên trung suốt đời vì nước vì dân, sống trọn nghĩa vẹn tình với đồng bào, đồng chí.

Với tầm tư duy chiến lược bản lĩnh và sáng tạo; luôn lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên; luôn trăn trở với những hướng đi lên của đất nước, những khó khăn của đời sống nhân dân; Đồng chí đã có những đóng góp rất quan trọng vào việc hoạch định, lãnh đạo tổ chức thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng chí luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân.

Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đồng chí - Bác Sáu Khải vô cùng kính mến".  

Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Tô Lâm: "Đảng uỷ Công an - Trung Ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể Tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí Phan Văn Khải - người con ưu tú, thủy chung của dân tộc Việt Nam và quê hương Củ Chi đất thép thành đồng. 

Người Đảng viên Cộng sản tận tụy, tận lực vì nước, vì dân. Nhà lãnh đạo lớn của Đảng, Nhà nước, vị Thủ tướng tâm huyết, trách nhiệm, đổi mới và luôn sáng tạo, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tự hào về Thủ tướng Phan Văn Khải. Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và trân tọng công lao to lớn với nước, với dân, với lược lượng vũ trang mà đồng chí cống hiến.

Chúng tôi nguyện học tập, noi gương và nỗ lực phấn đấu để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh mà đồng chí mong muốn. Kính chúc hương hồn của đồng chí yên giấc ngàn thu nơi chín suối.

Xin gửi tới toàn thế gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát to lớn này.

Xin vĩnh biệt đồng chí!".

Những lời tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sổ tang - Ảnh 8.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang: "Anh Sáu kính mến! Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi ghi nhớ công lai Anh hơn 70 năm cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. 

Trong đó, có những đóng góp lớn của Anh đối với công cuộc đổi mới kinh tế đất nước. Xin chí buồn sâu sắc cùng gia quyến anh Sáu. Vĩnh biệt Anh!".

Những lời tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sổ tang - Ảnh 9.

Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành uỷ TP HCM: "Anh Sáu kính yêu ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng đồng bào, đồng chí cả nước cả cuộc đời và sự nghiệp của anh là người đảng viên cộng sản kiên trung, trách nhiệm vẹn toàn, luôn suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo với tư duy trước thời đại, cùng tập thể lãnh đạo đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách, phát triển nhanh và bền vững, giữ vững độc lập, chủ quyền, chủ động hội nhập quốc tế.

Với tấm lòng nhân hậu, thấm đậm nghĩa tình, Anh Sáu hàng ngày, hàng giờ luôn trăn trở, chắt chiu, chăm lo cuộc sống của ngàn dân, nhất là đồng bào nghèo, neo đơn, cơ nhỡ, anh trực tiếp và luôn động viên mọi người chăm chút thực hiện truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc ta "ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "đền ơn đáp nghĩa"... mãi mãi tri ân các thế hệ ông, cha, người có công với nước và tiếp nước ông, cha, sống cho xứng đáng với tiền nhân.

Cả cuộc đời và sự nghiệp của Anh Sáu là tấm gương vô cùng trong sáng, trung kiên, tận tụy, không ngừng sáng tạo, đổi mới, nhân hậu, nghĩa tình,... để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Anh Sáu, chị Sáu kính yêu ra đi là nỗi đau thương, mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình em! Cuộc đời và sự nghiệp của Anh Sáu, Chị Sáu, của Bác Sáu trai, Bác Sáu gái mãi mãi là tấm gương sáng để vợ chồng em, hai con của em học tập và noi theo.

Gia đình em cầu nguyện Anh Sáu, Chị Sáu, của Bác Sáu trai, Bác Sáu gái thanh thản an nghĩ nơi miền cực lạc!".

Những lời tiếc thương cố Thủ tướng Phan Văn Khải của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong sổ tang - Ảnh 10.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang tiễn biệt cố Thủ tướng Phan Văn Khải (nguồn: VTC1)

Đọc báo mới, xem tin thời sự nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thoisuxahoi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
  Công ty Cổ phần VCCorp

  © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

  Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
  Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
  Email: btv@soha.vn
  Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
  Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
  Điện thoại: 024 7309 5555

  Liên hệ quảng cáo:
  Hotline: 0942.86.11.33
  Email: giaitrixahoi@admicro.vn
  Hỗ trợ & CSKH:
  Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
  số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  Tel: (84 24) 7307 7979
  Fax: (84 24) 7307 7980
  Chính sách bảo mật

  Chat với tư vấn viên