Nhân sự của 'siêu ủy ban' quản lý vốn thế nào?

Phạm Tuyên |

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tiếp nhận 50 biên chế trong năm 2018 và dự kiến năm 2019 sẽ tuyển dụng đủ 150 biên chế có chất lượng đáp ứng khối lượng công việc đề ra.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UB) đã cơ bản kiện toàn nhân sự, tổ chức, trong đó lãnh đạo UB ban đầu gồm chủ tịch và một phó chủ tịch.

 UB đã tiếp nhận 50 biên chế trong năm 2018 và dự kiến năm 2019 sẽ tuyển dụng đủ 150 biên chế có chất lượng đáp ứng khối lượng công việc đề ra.

UB sẽ áp dụng các tiêu chí quản trị hiện đại trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý nhằm tăng cường tính minh bạch, kịp thời, hiện đại theo xu thế cuộc cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Theo ông Hoàng Anh, UB đã đề ra 4 nội dung chính cho kế hoạch hoạt động giai đoạn 2018-2020 gồm: Chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2019 của các doanh nghiệp; Phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển của từng doanh nghiệp phù hợp chiến lược phát triển ngành, nhu cầu của thị trường; Thúc đẩy mạnh mẽ việc sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp và tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh, điều hành của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại