Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây!

Ngọc Nguyễn |

"Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 1.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 2.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 3.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 4.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 5.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 6.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 7.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 8.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 9.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 10.

Người nóng tính nên đọc và ngẫm 11 điều dưới đây! - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại