Người lao động có phải trích lương tháng 13 để đóng BHXH và thuế TNCN hay không?

Trọng Trần |

Không có văn bản pháp luật nào quy định doanh nghiệp bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động. Vậy nếu được nhận lương tháng 13, người lao động có phải trích một khoản để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không?

Có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động?

Lương tháng 13 là khoản tiền được nhiều người lao động mong chờ vào dịp cuối năm. Tuy nhiên, không có văn bản pháp luật nào quy định doanh nghiệp bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động. Việc có trả lương tháng 13 cho người lao động hay không, trả như thế nào phụ thuộc vào thỏa thuận của người lao động và doanh nghiệp, được ghi nhận trong thỏa ước lao động tập thể hoặc hợp đồng lao động.

Nếu không có thỏa thuận, việc trả lương tháng 13 phụ thuộc vào quyết định của chủ doanh nghiệp, dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp và kết quả làm việc, sự nỗ lực, đóng góp của người lao động.

Lương tháng 13 có tính đóng BHXH và thuế TNCN?

Theo Công văn 560/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động không bao gồm tiền lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm.

Đối với thuế TNCN, theo điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công được coi là thu nhập chịu thuế.

Trong khi đó, lương tháng 13 là một khoản thu nhập có tính chất tiền lương, tiền công. Vì vậy, lương tháng 13 cũng thuộc diện tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Cách tính lương tháng 13

Lương tháng 13 thường được áp dụng đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 1 tháng trở lên. Theo đó, mỗi doanh nghiệp sẽ có cách tính lương tháng 13 riêng. Chủ yếu các doanh nghiệp sẽ tính lương tháng 13 theo hai cách bao gồm tính theo tiền lương trung bình và tính theo lương tháng 12.

Lương tháng 13 tính theo tiền lương trung bình

- Đối với người lao động đã làm đủ 12 tháng trở lên:

Mức lương tháng 13 = Tiền lương trung bình 12 tháng

Ví dụ, anh A có mức lương từ tháng 01/2021 - 10/2021 là 12 triệu đồng/tháng; từ tháng 11/2021 là 15 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức lương tháng 13 của anh được tính như sau: [(12 triệu đồng x 10 tháng ) + (15 triệu đồng x 2 tháng)]/12 tháng = 12,5 triệu đồng.

- Đối với người lao động làm chưa đủ 12 tháng:

Mức lương tháng 13 = M/12 x Tiền lương trung bình tính theo thời gian NLĐ làm việc

Trong đó: M là thời gian làm việc trong năm tính thưởng

Ví dụ, chị B làm việc chính thức tại công ty X từ tháng 08/2021, tính đến hết tháng 12/2021 là 05 tháng, mức lương là 7 triệu đồng/tháng.

Mức lương tháng 13 của chị B tính như sau: (5 tháng/12 tháng) x 7 triệu đồ,9 triệu đồng.

Lương tháng 13 tính theo lương tháng 12

Để đảm bảo có lợi nhất cho người lao động, nhiều doanh nghiệp áp dụng cách tính lương tháng 13 theo mức lương tháng 12. Tức là:

Mức lương tháng 13 = Mức lương tháng 12

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại