Mức thưởng Tết âm lịch ở Hà Nội cao nhất 400 triệu đồng

Ngọc Vy |

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, mức thưởng Tết âm lịch năm nay cao nhất là gần 400 triệu đồng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội vừa tổng hợp báo cáo của 5.025 doanh nghiệp về tình hình tiền lương năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2019 trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, mức thưởng Tết âm lịch cao nhất thuộc về khối doanh nghiệp FDI với số tiền là 396,1 triệu đồng; mức bình quân là 4,8 triệu đồng/người, tăng 4,4% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 750.000 đồng/người.

Đứng thứ 2 là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng Tết Nguyên đán 72 triệu đồng đồng/người; mức thưởng bình quân là 4,2 triệu đồng/người, tăng 6,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 660.000 đồng/người.

Tiếp sau là khối Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với mức thưởng cao nhất là 40 triệu đồng/người. Mức thưởng bình quân của khối này là 3,8 triệu đồng/người, tăng 3,3% so với năm trước.

Tuy nhiên, khối doanh nghiệp này có mức thưởng thấp nhất là 800.000 đồng/người, cao hơn 3 khối doanh nghiệp còn lại.

Xếp cuối cùng là mức thưởng của nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng cao nhất là 30 triệu đồng/người; mức thưởng bình quân 4 triệu đồng/người, tăng 3,8% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 650.000 đồng/người.

Mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất vẫn thuộc về khối doanh nghiệp FDI với mức thưởng cao nhất là 60.000.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch của khối này là 600.000 đồng/người, tăng 9,1% so với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Nhóm các Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đứng thứ 2, với mức thưởng cao nhất là 30.000.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch của khối này là 1.050.000 đồng/người, tăng 5,1% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Tiếp sau là khối doanh nghiệp dân doanh với mức thưởng 16.750.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân Tết Dương lịch của khối này là 660.000 đồng/người, tăng 1,2% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đứng cuối cùng là nhóm các Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước với mức thưởng cao nhất là 12.000.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân là 620.000 đồng/người, tăng 3,3% với năm trước. Doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại