Mức lương mới của sĩ quan quân đội cấp úy áp dụng từ ngày 1/7 tới đây

PV |

Bên cạnh mức lương hưởng hàng tháng, sĩ quan quân đội cấp úy cũng được hưởng phụ cấp thâm niên.

Bảng lương sĩ quan quân đội cấp úy được thực hiện theo Mục 1 Bảng 6 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng/tháng.

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua ngày 11-11-2022 đã quyết nghị tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng (tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành).

Theo đó, tiền lương của sĩ quan quân đội cấp úy sẽ tăng từ hơn 1.3000.000 đồng đến hơn 1.600.000 đồng mỗi tháng, tùy cấp bậc quân hàm.

Hiện mức lương của sĩ quan quân đội được tính như sau: Mức lương = Mức lương cơ sở x Hệ số lương hiện hưởng.

Do đó, mức lương đối với sĩ quan quân đội cấp úy từ nay đến sau ngày 1/7/2023 có 2 mức cụ thể như sau:

Mức lương mới của sĩ quan quân đội cấp úy áp dụng từ ngày 1/7 tới đây - Ảnh 2.

Bên cạnh mức lương hưởng hằng tháng, sĩ quan Quân đội nhân dân cấp úy cũng được hưởng phụ cấp thâm niên.

Theo quy định, điều kiện để được hưởng phụ cấp thâm niên là: Sĩ quan quân đội phải có thời gian phục vụ ở trong lực lượng thường trực trong Quân đội với thời gian từ đủ 5 năm (60 tháng).

Mức hưởng phụ cấp: Bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (12 tháng) được tính thêm 1%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại