Một giao dịch trong nửa đầu năm 2022 từng định giá Vinfast 30 tỷ USD

Huyền Trang |

Vingroup đã phát hành 625 triệu USD trái phiếu có thể hoán đổi thành cổ phần của Vinfast Singapore, với tỷ lệ hoán đổi tương đương mức định giá 30 tỷ USD.

Theo thông tin trong bản cáo bạch của VinFast Trading & Investment Pte Ltd (VinFast Singapore / VinFast Auto), vào ngày 29/4/2022 và ngày 4/6/2022, Vingroup đã phát hành cho một số nhà đầu tư 625 triệu USD trái phiếu hoán đổi. Nhà đầu tư có quyền hoán đổi số trái phiếu đó thành cổ phần phổ thông của VinFast Singapore theo tỷ lệ hoán đổi được xác định vào thời điểm hoán đổi.

Tỷ lệ hoán đổi ban đầu là 80.392,16 cổ phiếu phổ thông của Vinfast Singapore cho mỗi 1 triệu USD trái phiếu (625 triệu USD trái phiếu sẽ hoán đổi với 50.245.100 cổ phiếu), dựa trên mức định giá của Vinfast Singapore là 30 tỷ USD vào tháng 4/2022 - thông tin từ bản cáo bạch cho biết. Ngày dự kiến đáo hạn là ngày 10/5/2027. Tiền lãi do Vingroup chi trả.

Một giao dịch trong nửa đầu năm 2022 từng định giá Vinfast 30 tỷ USD - Ảnh 1.

Sau đó, Vingroup đã chuyển 13.995,4 tỷ đồng (585,6 triệu USD) thu được từ đợt phát hành trái phiếu hoán đổi này cho VinFast Việt Nam bằng cách đăng ký mua tổng cộng 105.096.876 cổ phiếu ưu đãi của VinFast Việt Nam vào ngày 12/5/2022 và ngày 13/6/2022. Mỗi cổ phần ưu đãi sẽ chuyển đổi thành một cổ phần phổ thông của VinFast Việt Nam theo tỷ lệ 1:1.

Cổ phiếu không có quyền biểu quyết, không thể hoàn lại và được hưởng cổ tức tích lũy với tỷ lệ không quá 6%/năm (trên giá đăng ký mua của cổ phiếu đó), với điều kiện: tỷ lệ cổ tức đó có thể thay đổi và được xác định dựa trên tiền lãi mà Vingroup phải trả trái phiếu hoán đổi, đồng thời cũng tính đến mọi chi phí, thuế và các chi phí khác mà Vingroup phải trả cho việc phát hành trái phiếu và việc thanh toán tiền lãi đó và việc thanh toán khoản cổ tức đó sẽ không dẫn đến bất kỳ sự vi phạm nào của VinFast Việt Nam đối với các nghĩa vụ khác của mình.

Đến ngày 1/7/2022, Vinfast Singapore đã ký kết một thỏa thuận quyền chọn bán với Vingroup. Theo đó, Vingroup sẽ có quyền yêu cầu Vinfast Singapore mua cổ phần của Vinfast Việt Nam trước khi Vingroup nhận được thông báo mua lại trái phiếu hoán đổi hoặc ngày đáo hạn của trái phiếu.

Theo bản cáo bạch nộp lên SEC, thì VinFast Singapore hiện đang nắm 99,9% lợi ích của VinFast Việt Nam (CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast).

Mới đây HĐQT Vingroup cũng thông qua kế hoạch rót thêm hơn 71.500 tỷ đồng vào VinFast Việt Nam thông qua việc mua cổ phiếu ưu đãi cổ tức của doanh nghiệp này.

Một giao dịch trong nửa đầu năm 2022 từng định giá Vinfast 30 tỷ USD - Ảnh 2.

Hiện có 15 hãng ô tô có định giá từ 30 tỷ USD trở lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại