Lương, thưởng của Agribank năm nay sẽ giảm?

Hải Vân |

Nếu theo đúng kế hoạch, thu nhập của người lao động và viên chức quản lý tại Agribank sẽ giảm khá mạnh so với năm 2019.

Ngày 17/12, Ngân hàng Nhà nước công bố thông tin báo cáo về chế độ tiền lương , tiền thưởng của đơn vị trực thuộc là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), với những dữ liệu đáng chú ý.

Báo cáo cho biết, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2020 tại Agribank là 11.801,39 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 11.635,22 tỷ đồng năm 2019; của người quản lý là 17,064 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 17,307 tỷ đồng năm 2019.

Về cụ thể, mức tiền lương bình quân của người lao động tại Agribank theo kế hoạch năm nay ở mức 25,9 triệu đồng/tháng, giảm nhẹ so với mức thực hiện 26,4 triệu đồng/tháng năm 2019.

Ngoài ra, người lao động còn có các khoản từ quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối trực tiếp. Khoản mục này năm nay hiện còn để trống.

Theo đó, thu nhập bình quân của người lao động tại Agribank theo kế hoạch năm nay vẫn ở mức lương bình quân 25,9 triệu đồng/tháng nói trên. Nếu không có tiền thưởng và phúc lợi, mức thu nhập bình quân này sẽ giảm mạnh so với thu nhập bình quân thực hiện năm 2019 là 29,68 triệu đồng.

Theo báo cáo trên, kế hoạch năm 2020 Agribank có 37.971 lao động, tăng 740 người so với năm 2019.

Về thu nhập của viên chức quản lý tại Agribank, cũng theo báo cáo trên, mức tiền lương bình quân theo kế hoạch năm 2020 giảm mạnh so với mức thực hiện trong năm 2019, từ 66,06 triệu đồng xuống còn 58,44 triệu đồng.

Ngoài ra có tiền thưởng, thu nhập, theo đó kế hoạch năm 2020 mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý Agribank là 65,74 triệu đồng, giảm mạnh so với mức 73,79 triệu đồng thực hiện năm 2019.

Một điểm liên quan đến thay đổi trên là số viên chức quản lý tại ngân hàng này đã tăng thêm 2 người trong năm nay so với năm ngoái.

Những dữ liệu trên của năm 2020 là kế hoạch. Còn thực hiện cụ thể có thể thay đổi. Như trong năm 2019, kế hoạch thu nhập bình quân của người lao động tại Agribank là 29,2 triệu đồng, còn thực hiện là 29,68 triệu đồng; với viên chức quản lý kế hoạch là 65,8 triệu đồng nhưng thực hiện lại tăng khá mạnh lên 73,79 triệu đồng (với nhân sự giảm từ 25 xuống 22 người).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại