Luật Đất đai (sửa đổi): Cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất nhiều năm không có giấy tờ

Nguyễn Hoài |

Xem xét cấp sổ đỏ cho những trường hợp sử dụng đất ổn định nhiều năm nhưng không có giấy tờ, không dính sai phạm, thúc đẩy việc "làm sổ đỏ” trên môi trường trực tuyến... là những điểm mới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Mở rộng nhiều trường hợp được cấp sổ đỏ

Theo ông Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập trong vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) những năm qua, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có một số quy định mới với 6 vấn đề.

Một là, quy định bắt buộc người đang sử dụng đất và người được giao quản lý đất phải thực hiện việc đăng ký đất đai với cơ quan nhà nước. Kết quả của việc đăng ký là cơ sở để Nhà nước quản lý và căn cứ để xem xét cấp giấy chứng nhận, người sử dụng đất được ghi nhận vào Hồ sơ địa chính.

Hai là, mở rộng thời gian xem xét giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất đến trước năm 2014 để giải quyết các trường hợp đang sử dụng đất do ông/cha để lại nhưng không có giấy tờ và không vi phạm pháp luật về đất đai.

Luật Đất đai (sửa đổi): Cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất nhiều năm không có giấy tờ - Ảnh 1.

Ông Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng ký và dữ liệu thông tin đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ba là, bổ sung cho phép UBND cấp tỉnh quy định các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất có trước ngày 15/10/1993 ngoài các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất được quy định trong dự thảo Luật Đất đai cho phù hợp với thực tiễn ở địa phương để giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

Bốn là, phân định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận, tách bạch giữa việc xác lập tính pháp lý và cấp giấy chứng nhận lần đầu do Cơ quan Nhà nước thực hiện. Cụ thể, văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, cộng đồng dân cư và Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Năm là, bổ sung quy định mở rộng thời gian xem xét cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất được giao trái thẩm quyền đến trước ngày Luật này có hiệu lực, nhưng chỉ áp dụng đối với trường hợp người sử dụng đã nộp tiền tại thời điểm giao đất để được sử dụng đất, đồng thời phải đáp ứng điều kiện đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất.

Sáu là, hoàn thiện, bổ sung quy định để cấp giấy chứng nhận cho các loại hình bất động sản mới nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng công năng của công trình xây dựng trên đất và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của xã hội như chung cư kết hợp văn phòng, căn hộ du lịch, căn hộ khách sạn… theo hướng công trình được tạo lập trên loại đất nào (đất ở hoặc đất thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh) thì chế độ và thời hạn sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận được xác định theo loại đất được giao.

Khuyến khích làm sổ đỏ trên môi trường mạng

Ông Phấn cho biết thêm, để đảm bảo tính khả thi khi chính sách mới, dự thảo Luật Đất đai cũng quy định cụ thể một số nội dung. Ví dụ, Quy định về hình thức nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bao gồm cả hình thức trực tiếp và trực tuyến đều có giá trị pháp lý như nhau để người sử dụng đất thuận tiện, linh hoạt lựa chọn cho phù hợp với điều kiện cụ thể.

Luật Đất đai (sửa đổi): Cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất nhiều năm không có giấy tờ - Ảnh 2.

Quy trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được tái cấu trúc trong Luật Đất đai sửa đổi.

Để đảm bảo bình đẳng, khách quan, công khai và minh bạch, dự thảo Luật Đất đai sẽ quy định rõ trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính, trách nhiệm của người sử dụng đất, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan về nội dung của từng loại giấy tờ trong thành phần của hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tái cấu trúc các quy trình về cấp giấy chứng nhận, trong đó quy định cụ thể về trách nhiệm và thời gian của các cơ quan có liên quan khi giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Đặc biệt, dự thảo Luật sẽ xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai , liên thông, chia sẻ dữ liệu có liên quan như thuế, dân cư, ngân hàng, công chứng, xây dựng... để sử dụng dữ liệu dùng chung khi giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Đồng thời, tạo công cụ để cơ quan quản lý và người dân kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận.

Theo ông Mai Văn Phấn, hiện nay cả nước đã cấp được trên 97,6% diện tích được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Mặc dù công tác cấp giấy chứng nhận đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng so với yêu cầu của người sử dụng đất và công tác quản lý về đất đai vẫn còn những hạn chế như việc tổ chức thi hành pháp luật tại một số địa phương chưa nghiêm, còn tình trạng tự đặt ra các thủ tục, thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết còn kéo dài so với quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại