Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đặc cách tuyển con ruột bị khiển trách

Hoàng Đan |

Ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương vừa bị kỷ luật khiển trách vì nhiều sai phạm, trong đó có việc tiếp nhận không qua thi tuyển đối với con trai.

Vụ 44/46 cán bộ làm lãnh đạo

Chiều 31/3, Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức họp thông báo kết quả xử lý kỷ luật cán bộ đối với ông Lưu Văn Bản, Bí thư Thị ủy Chí Linh, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương, ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 16 đã họp, tiến hành biểu quyết nhất trí thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Lưu Văn Bản bằng hình thức khiển trách.

Qua kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã xác định tập thể lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương và cá nhân ông Lưu Văn Bản có một số sai sót, khuyết điểm, vi phạm như:

Bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng phòng và tương đương. Bổ nhiệm 2 công chức làm Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính, ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với các nhân viên làm công tác chuyên môn chưa đúng quy định.

Chưa kịp thời tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cán bộ cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.

Các vi phạm trên là vi phạm vào Điểm e, Khoản 1, Điều 10, Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đặc cách tuyển con ruột bị khiển trách - Ảnh 1.

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hải Dương.

Tiếp nhận con trai không qua thi tuyển, Giám đốc Sở Nội vụ bị khiển trách

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa 16 cũng đã tiến hành biểu quyết nhất trí thi hành kỷ luật về Đảng đối với ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương bằng hình thức khiển trách.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã xác định tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và cá nhân ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Dương đã có một số sai sót, khuyết điểm vi phạm cụ thể như:

Quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển đối với ông Phạm Văn Kháng (con trai của ông Phạm Văn Tỏ), Phó Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Bình Giang vào làm công chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhưng không có văn bản gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến trước khi quyết định tiếp nhận không qua thi tuyển là chưa đúng với quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 10, Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ về quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức.

Bên cạnh đó, chậm tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, chậm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm cán bộ cấp phòng thuộc Sở, ngành.

Thực hiện công tác thanh tra cán bộ chưa thường xuyên nên có vi phạm trong bổ nhiệm cán bộ cấp phòng nên không kịp phát hiện, chấn chỉnh kịp thời.

Có trách nhiệm liên quan trong tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội và ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Các vi phạm trên vi phạm vào Điểm đ, Khoản 1, Điều 10, Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm.

Vi phạm của các ông Lưu Văn Bản và Phạm Văn Tỏ đã tạo dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và cá nhân các ông.

Ngay khi nhận ra sai sót, khuyết điểm, các ông đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tích cực khắc phục các sai sót, khuyết điểm và tự nhận hình thức ký luật về Đảng là khiển trách.

Hiện nay, tỉnh Hải Dương cũng đã tích cực chấn chỉnh và ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, trình tự bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ cấp phòng thuộc Sở, ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương cũng giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, xử lý kỷ luật về mặt chính quyền đối với cá nhân và tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội giai đoạn 2011-2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại