Dự kiến mức lương cơ bản của công chức, viên chức từ 1-7-2024

An Khánh |

Lương cơ bản của công chức viên chức từ ngày 1-7-2024 (thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương) sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương.

Chính sách tiền lương là một chính sách đặc biệt quan trọng của hệ thống chính sách kinh tế-xã hội; là nguồn lực, là động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Theo Nghị quyết 27 , một trong những điểm chính khi cải cách tiền lương là bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay.

Thay vào đó, xây dựng chế độ tiền lương mới với cơ cấu như sau:

Lương cơ bản chiếm khoảng 70% và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương; bổ sung thêm quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm (không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, lương cơ bản của công chức viên chức từ ngày 1-7-2024 (thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương) sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương.

Dự kiến mức lương cơ bản của công chức, viên chức từ 1-7-2024 - Ảnh 1.

Cũng tại thời điểm thực hiện cải cách tiền lương, thì tiền lương thấp nhất công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Giai đoạn sau năm 2024, Chính phủ sẽ tiếp tục điều chỉnh các mức lương trong các bảng lương tăng thêm để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi đạt mục tiêu của Nghị quyết 27 . Đó là tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Như vậy, sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XV, Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến, sau năm 2024, tiền lương sẽ tăng 5 - 7% mỗi năm. Việc tiếp tục tăng lương sau cải cách tiền lương nhằm để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng I (vùng cao nhất) của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết 27-NQ/TW .

Được biết, dự kiến thời gian thực hiện cải cách tiền lương là từ ngày 1-7-2024

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại