lương cơ bản

Bảng lương mới từ 1/7/2024 được xây dựng dựa trên căn cứ nào?

Bảng lương mới từ 1/7/2024 được xây dựng dựa trên căn cứ nào?

Thời sự - Xã hội 2024-03-14T17:34:00

Bảng lương mới của công chức, viên chức được thiết kế dựa trên việc xác định của 5 yếu tố theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, trong đó bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới

Lương và phụ cấp của giáo viên ra sao sau khi áp dụng chính sách lương mới?

Lương và phụ cấp của giáo viên ra sao sau khi áp dụng chính sách lương mới?

Thời sự - Xã hội 2024-02-23T11:35:00

Sau cải cách tiền lương sẽ tiếp tục áp dụng phụ cấp thâm niên vượt khung, nhưng không còn phụ cấp thâm niên nghề cho giáo viên.

Cải cách tiền lương: Lương giáo dục, y tế sẽ tăng cao hơn mặt bằng chung

Cải cách tiền lương: Lương giáo dục, y tế sẽ tăng cao hơn mặt bằng chung

Thời sự - Xã hội 2024-02-12T19:15:00

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, khi thực hiện cải cách tiền lương, lương viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, bởi vì chúng ta đang thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế.

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30% từ 1-7

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng khoảng 30% từ 1-7

Thời sự - Xã hội 2024-02-11T17:13:00

Theo phương án cải cách tiền lương, từ 1-7, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Đóng BHXH ra sao sau cải cách tiền lương khu vực công từ 1/7/2024?

Đóng BHXH ra sao sau cải cách tiền lương khu vực công từ 1/7/2024?

Thời sự - Xã hội 2024-02-06T07:59:00

Khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ đề nghị tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với cán bộ, công chức tiếp tục quy định là mức lương cơ bản, phụ cấp thâm niên nghề và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trong đó về cơ cấu tiền lương mới, lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Nhân viên IT tại một ngân hàng vừa nhận thưởng Tết 100-150 triệu đồng, "leader" nhận thưởng gấp 3

Nhân viên IT tại một ngân hàng vừa nhận thưởng Tết 100-150 triệu đồng, "leader" nhận thưởng gấp 3
Kinh doanh 2024-02-04T21:36:00

Mức thưởng này chưa tính tháng lương thứ 13 đã chi trả trước đó. Nếu tính tổng số tiền thưởng nhận cuối năm, nhân viên IT của ngân hàng này nhận cao nhất 4,5 tháng lương.

Năm 2023, người nào nhận mức lương cao nhất cả nước?

Năm 2023, người nào nhận mức lương cao nhất cả nước?

Thời sự - Xã hội 2023-12-30T07:12:00

Tại Đồng Nai, người hưởng mức lương cao nhất trong năm 2023 lên tới 834 triệu đồng/tháng.

Chế độ tiền lương mới từ 1/7/2024: Lương công chức sẽ tiệm cận doanh nghiệp

Chế độ tiền lương mới từ 1/7/2024: Lương công chức sẽ tiệm cận doanh nghiệp

Thời sự - Xã hội 2023-11-05T20:26:00

Thực hiện cải cách tổng thể tiền lương, mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Danh mục vị trí việc làm cũng sẽ được trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Dự kiến tiền lương thấp nhất của giáo viên từ 1/7/2024

Dự kiến tiền lương thấp nhất của giáo viên từ 1/7/2024

Thời sự - Xã hội 2023-10-31T13:57:00

Nếu Nghị quyết số 27 dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024 được thông qua, thu nhập của giáo viên cả nước sẽ thay đổi đáng kể.

Dự kiến hỗ trợ giáo viên tuyển mới từ 120-200 triệu đồng

Dự kiến hỗ trợ giáo viên tuyển mới từ 120-200 triệu đồng

Thời sự - Xã hội 2023-10-22T13:28:22

Tỉnh Đồng Nai dự kiến hỗ trợ một lần giáo viên tuyển mới từ 120-200 triệu đồng /người; hỗ trợ giáo viên hàng tháng từ 1,5 -2,5 triệu đồng/người.

Dự kiến mức lương cơ bản của công chức, viên chức từ 1-7-2024

Dự kiến mức lương cơ bản của công chức, viên chức từ 1-7-2024

Thời sự - Xã hội 2023-10-16T14:48:00

Lương cơ bản của công chức viên chức từ ngày 1-7-2024 (thời điểm dự kiến thực hiện cải cách tiền lương) sẽ chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại