Danh sách nhân sự Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV

chinhphu.vn |

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo Quốc hội và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, sau khi được kiện toàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 18 Ủy viên.

Danh sách nhân sự Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XV- Ảnh 1.

Danh sách nhân sự Ủy ban Thường vụ Quốc hội

1. Đồng chí TRẦN THANH MẪN, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội
2. Đồng chí NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
3. Đồng chí NGUYỄN ĐỨC HẢI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
4. Đồng chí Thượng tướng TRẦN QUANG PHƯƠNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
5. Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
6. Đồng chí NGUYỄN THÚY ANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội
7. Đồng chí BÙI VĂN CƯỜNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
8. Đồng chí VŨ HẢI HÀ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại
9. Đồng chí LÊ QUANG HUY, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường
10. Đồng chí LÊ QUANG MẠNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách
11. Đồng chí LÊ THỊ NGA, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp
12. Đồng chí Trung tướng LÊ TẤN TỚI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh
13. Đồng chí VŨ HỒNG THANH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế
14. Đồng chí HOÀNG THANH TÙNG, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
15. Đồng chí NGUYỄN ĐẮC VINH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
16. Đồng chí Y THANH HÀ NIÊ KĐĂM, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
17. Đồng chí DƯƠNG THANH BÌNH, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện

18. Đồng chí NGUYỄN THANH HẢI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại