Chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về 2 nhân sự ứng cử

Ngọc Thành/VOV.VN |

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về 2 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý.

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia

Ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia

Giải quyết 5 đơn tố cáo 7 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội

Trả lời phóng viên VOV.VN, ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, theo báo cáo của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo, đến nay Hội đồng Bầu cử quốc gia đã nhận được 102 đơn thư của công dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh về công tác bầu cử và ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, có 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội; 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp; 20 đơn tố cáo, phản ánh về việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú; 2 đơn không liên quan đến bầu cử.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển các đơn thư đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và đã giải quyết được 54 đơn; xếp lưu 48 đơn (24 đơn trùng; 24 đơn không rõ nội dung, đơn không liên quan đến bầu cử).

Cũng theo Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, đối với 11 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 5 đơn đủ điều kiện xử lý, 6 đơn xếp lưu do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc khiếu nại, tố cáo của công dân không đạt được mục đích, công dân chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã giải quyết mà không cung cấp được căn cứ chứng minh sai phạm.

“Trong 5 đơn đủ điều kiện xử lý, công dân có tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn đối với 7 nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (2 nhân sự tự ứng cử, 5 nhân sự được giới thiệu ứng cử)” – ông Bùi Văn Cường thông tin.

Tiểu ban đã có 3 văn bản chuyển đơn phản ánh của công dân đến Ủy ban bầu cử cấp tỉnh để xem xét theo thẩm quyền; có 5 văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác minh, trả lời về 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý cơ cơ quan Trung ương để Tiểu ban báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã nhận được thông tin kết quả về một nhân sự tự ứng cử đã bị loại khỏi danh sách ứng cử sau hiệp thương vòng 3 do không đủ tín nhiệm; một ứng cử viên đại biểu Quốc hội do địa phương giới thiệu, đã được cơ quan có thẩm quyền của địa phương kết luận đủ tiêu chuẩn ứng cử.

“Riêng 4 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, giới thiệu của cơ quan ở Trung ương, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ đôn đốc và đề nghị cơ quan chức năng phản hồi” – ông Bùi Văn Cường cho biết.

3 đơn chuyển Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Đối với 69 đơn tố cáo, phản ánh về người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Tiểu ban đã chuyển đến Ủy ban bầu cử các cấp 38 đơn; chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương 3 đơn phản ánh về 2 nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý; lưu 29 đơn do nội dung tố cáo của công dân xuất phát từ việc giải quyết khiếu nại, tố cáo không đạt được mục đích chuyển sang tố cáo người đứng đầu cơ quan tổ chức.

Đến nay, Tiểu ban đã nhận được báo cáo của cơ quan có thẩm quyền thông tin nội dung tố cáo đối với 3 nhân sự ứng cử đại biểu HĐND (1 cấp xã, 1 cấp huyện, 1 cấp tỉnh) trước đó đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận theo đúng quy định của pháp luật, nhân sự được giới thiệu đủ tiêu chuẩn ứng cử, không vi phạm tiêu chuẩn đại biểu.

Đối với 20 đơn công dân khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri nơi công tác và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên, Tiểu ban đã chuyển 11 đơn đến Ủy ban bầu cử cấp tỉnh để xem xét, trả lời cho công dân, xếp lưu 9 đơn do có nội dung không rõ, đơn trùng.

Không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì xoá tên ứng cử

Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng nhấn mạnh, việc giải quyết đơn tố cáo, phản ánh liên quan đến người ứng cử ĐBQH phải căn cứ vào các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể là Căn cứ vào Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và một số văn bản của Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; quy định về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ chính trị, Ban Bí thư quản lý và quy định của cấp ủy các cấp về giải quyết tố cáo đối với cán bộ thuộc diện quản lý.

Theo đó, khi tiếp nhận đơn thư tố cáo, phản ánh về tiêu chuẩn đối với ứng cử viên ĐBQH khóa XV cần được phân loại theo điều kiện xử lý, theo thẩm quyền xử lý.

Đối với đơn thư đủ điều kiện xử lý, căn cứ các văn bản nêu trên, sẽ được giao cho cấp ủy cấp quản lý cán bộ bị tố cáo, cơ quan, tổ chức để tiến hành thẩm tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền (trường hợp tố cáo, phản ánh có nhiều nội dung, liên quan đến trách nhiệm giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức thì ủy ban kiểm tra chủ trì và phối hợp để giải quyết) và báo cáo kết quả đến tổ chức bầu cử có thẩm quyền.

Khi đã công bố danh sách chính thức các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, với kết quả kiểm tra, xác minh là tố cáo đúng, có sai phạm, trường hợp đủ cơ sở để kết luận người ứng cử không đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp để báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định theo thẩm quyền quyết định về việc xóa tên người đó trong danh sách chính thức những người ứng cử.

“Trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử, ngừng việc xem xét, giải quyết mọi tố cáo, khiếu nại liên quan đến người ứng cử và việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đến khi bầu cử xong” – ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật bầu cử ĐBQH và HĐND

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo để tham mưu, giúp Hội đồng trong việc xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự để tham mưu, giúp về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội. Các Tiểu ban có trách nhiệm tham mưu, giúp HĐBCQH xem xét, quyết định cụ thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại